ລົງທະບຽນ Domain
ວັນນີ້

ຈັດການ Domain ດ້ວຍຕົວທ່ານເອງໄດ້ຜ່ານ ເຄື່ອງມືຈັດການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ.

ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ $9/ປີ

ສະເໜີ Domain ໃຫ້ທ່ານ

ຈາກທຸລະກິດສ່ວນຕົວ - ມືອາຊີບເຖິງວິສາຫະກິດ, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານຄຸ້ມຄອງດ້ວຍທ່ານເອງ ການເປັນເຈົ້າຂອງ

.com

ຮັບ Domain ທ່ານທັນທີ.

$11/ປີ

ປົກກະຕິ $20/ປີ

.org

ຮັບ Domain ທ່ານທັນທີ.

$12/ປີ

ປົກກະຕິ $21/ປີ

.info

ຮັບ Domain ທ່ານທັນທີ.

$12/ປີ

ປົກກະຕິ $29/ປີ

ລາຄາ Domain

ເລືອກຊື່ໂດເມນທີ່ສົມບູນແບບຂອງທ່ານ ສຳ ລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ.

TLD’s

 • .com
 • .net
 • .org
 • .us
 • .biz
 • .info
 • .la
 • .com.la
 • .edu.la
 • .gov.la
 • .net.la
 • .org.la

Year

 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01
 • 01

Register

 • $11
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $42
 • $60
 • $60
 • 60
 • 60
 • 60

Transfer

 • $11
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $42
 • $60
 • $60
 • 60
 • 60
 • 60

Renew

 • $11
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $12
 • $42
 • $60
 • $60
 • 60
 • 60
 • 60

ສ້າງເວັບໄຊຂອງທ່ານດ້ວຍ ການຝາກຂໍ້ມູນທີ່ ບໍລິການ ກັບ Hostinger.la

ພວກເຮົາໝຸ້ງໝັ້ນກັບການຊ່ວຍເຫລືອທ່ານເຕັມທີ່ , ຕັ້ງແຕ່ທຸລະກິດມືອາຊີບໄປຈົນເຖິງລະດັບອົງກອນໃຫຍ່ໆໃຫ້ທ່ານ ໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ