ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

hostinger.la.ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນການຂອງ Network Hostinger System Co., Ltd .ແລະບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ , ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ Hosting ແບບຄົບວົງຈອນ ເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນຖຶກຕ້ອງ, ທາງເຮົາເປີດບໍລິການ ມາເປັນເວລາ 7 ກວ່າປີ ກັບຄວາມໝຸ້ງໝັ້ນທີ່ຢາກຈະໃຫ້ປະເທດລາວມີບໍລິການ Web Hosting ທີ່ດີ ແລະດີກວ່າ ຖຶກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ໃນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍແນວຄິດນີ້ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມເຖິງທີ່ສຸດເພື່ອຈະດັດເລືອກເອົາບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ.

History

Hosting ທີ່ດີ ແລະດີກວ່າ ຖຶກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Web Hosting ໃນຕ່າງປະເທດ ດ້ວຍແນວຄິດນີ້ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ພະຍາຍາມເຖິງທີ່ສຸດເພື່ອຈະດັດເລືອກເອົາບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ

Vision

ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ Hosting ແບບຄົບວົງຈອນ ເຮົາເປັນບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນຖຶກຕ້ອງ, ທາງເຮົາເປີດບໍລິການ ມາເປັນເວລາ 7 ກວ່າປີ ກັບຄວາມໝຸ້ງໝັ້ນທີ່ຢາກຈະໃຫ້ປະເທດລາວມີບໍລິການ Web Hosting.

Mission

hostinger.la.ພາຍໃຕ້ການດຳເນີນການຂອງ Network Hostinger System Co., Ltd .ແລະບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ.

ເຮົາຊ່ວຍເຫລືອທ່ານ ແກ້ໄຂບັັນຫາ ທາງດ້ານເຕັກນິກໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ

ເຮົາຄືຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເວັບໂຮດຕິງຄຸນນະພາບທີ່ພ້ອມໄປດ້ວຍທຸກອົງປະກອບຂອງຄຸນນະພາບແລະບໍລິການ ໂດຍທາງເຮົາຈະຢຶດຖືກົດເກນສຳຄັນຂອງເຮົາໃນເລື່ອງ ຄວາມນ່າເຊື່ອຖື ການບໍລິການ ຄວາມສະຖຽນແລະຄວາມຄວາມໄວ ເຊິ່ງທັງໝົດນີ້ Hostinger.la ພວກເຮົາໄດ້ຢືດໝັ້ນແບະປະຕິບັດຕໍ່ລູກຄ້າຂອງເຮົາຢ່າງເຄັ່ງຄັດເປັນໝາກຫົວໃຈສຳຄັນ ເຮົາມີທີງານທີ່ເປັນຜູ້ຊຳນານໃນສາຍງານເວັບໄຊແລະງານລະບົບແມ່ຂ່າຍໂດຍຕົງເຊິ່ງຈຸດນີ້ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າ ສະບາຍໃຈໄດ້ໃນເລື່ອງຂອງບໍລິການ ເພື່ອຄວາມນ່າເຊື່ອຖືເຮົາຈຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເວັບໂຮດຕິງທີ່ ຈົດທະບຽນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງລູກຄ້າໃນເລື່ອງຂອງຄວາມນ່າເຊື່ອຖື .

ສະຖິຕິໃນ Hostinger.la

1290

Data Centers

750

Domains

44

Developers

35+

Countries

ທີມງານພວກເຮົາ

Thailand

Web Developer

Russia

Web Developer."

Chinese

Develop the system."

United States

Develop the system."

ສ້າງເວບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ແລະ ຝາກພື້ນທີ່ເວັບໄຊ ດ້ວຍ Hostinger.la

ເຮົາມີທີມງານຫລາຍ 80 ກວ່າຄົນໃນພື້ນທີ່ໃນປະເທດລາວ , ໄທ, ຈີນແລະປະເທດເພື່ອບ້ານຫລາຍຄົນ ທີ່ຮ່ວມງານໃນບໍລິສັດພວກເຮົາ